Tannerosjoner og syreskader

Dental erosjoner defineres som tap av tannvev ved en kjemisk prosess som ikke kan involvere påvirkning av bakterier, noe som betyr at erosjoner eller syreskader oppstår på tannflater som ikke har bakteriebelegg. Skadene skyldes syrepåvirkning som fører til etseskade på tennene. Dette fører til at tannsubstans tapes lag for lag, og da oppstår det erosjonsskader.

Syren kan komme fra ulike kilder:

 • Sure oppstøtt (reflux) eller oppkast
 • Sure medisiner
 • Gravide som er plaget av morgenkvalme 
 • Syrlig mat og drikke (hyppighet og mengde er avgjørende)

Hos oss får du i tillegg til god generell undersøkelse, god diagnostikk av erosjonsskader. Diagnostikken settes av tannpleier eller tannlegen etter en grundig undersøkelse og røntgenbilder. Pasienter med spiseforstyrrelser som bulimi er mer utsatt for syreskader enn andre. Du får grundig informasjon om din tannhelse av din behandler. Munnhygiene er også en avgjørende faktor for utvikling av erosjonsskader. 

Ønsker du faglig vurdering av dine tenner?

Trykk her for å bestille gratis svar på dine spørsmål

Gis det HELFO støtte til dekning av erosjonsskader?

Erosjonsskader kan ofte forsterkes sammen med andre tannrelaterte plager som tanngnissing og kjeveledds problemer. Folketrygden gir støtte til både undersøkelse og behandling av erosjonsskader etter innslagspunkt 9 «patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon og erosjon». Tannlegen har ansvaret for å dokumentere tilstandens varighet og alvorlighetsgrad.

Behandling av erosjonsskader

Tannlegen vil avgjøre behandlingen av syreskader. Ved mildere erosjonsskader vil tannlegen sette i gang forebyggende behandling (fluorlakk). Om erosjonsskaden er grov vil dette forebygges enten med plastfyllingsmateriale (kompositter) eller keramiske fasetter og kroner. Når det er attrisjonsskader i tillegg til erosjonsskader, er det behov for fremstilling av bittskinne for å forebygge mot tannsubstanstap. Derfor er det viktig at du følges opp av din tannlege, samt regelmessig besøk hos tannlegen.

Gode råd til pasienter som har tegn til erosjonsskader:

 • Unngå overforbruk av sitrusfrukter og sure drikker
 • Unngå å drikke fruktjuice, kullsyreholdige og sure drikker rett før sengetid/natten
 • Drikk melk, vann eller te i stedet for fruktjuice og kullsyreholdige sure drikker
 • Unngå å små spise eller «små drikke» rundt dagen. Gjelder også «light” produkter
 • Bruk sugerør. Drikken kommer i mindre grad i kontakt med tennene
 • Skyll munnen med vann etter inntak av sure drikker og frukt
 • Ikke puss tennene rett etter inntak av sure drikker/mat eller etter oppkast. Skyll heller med vann eller fluorskylling      
 • Riktig bruk av tannbørste (myk)
 • Daglig fluorskylling eller bruk av fluortabletter (2 tabletter à 0,25 mg)
 • Ha regelmessig kontakt med tannlege eller tannpleier

Innslagspunkt 9: «Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon»

Du må ta stilling til om vilkårene for denne tilstanden er oppfylt før du kan vurdere om behandlingen gir rett til stønad. Tilstanden må være grav for å være stønadsberettiget. Med grav patologisk attrisjon/erosjon menes tilstander som vil være av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Behandler skal i journalen dokumentere at medført skade har gitt vesentlig forringelse av tannhelsen. Før stønadsberettiget behandling påbegynnes, skal tilstandens alvorlighetsgrad og medførte skader dokumenteres.

Stønad gis også ved tilsvarende grav patologisk slitasje av kroner og/eller innlegg.

Behandlingen skal planlegges ut fra sykdomsaktivitet, langtidsprognose og være mest mulig vevsbesparende der behandling med plastisk materiale er førstevalg. Dersom kroneterapi anses nødvendig skal begrunnelse for valget journalføres. Det skal dokumenteres at kroneterapi vil føre til en vesentlig funksjonsforbedring sammenliknet med annen behandling.

Det gis kun stønad til protetisk behandling for tapte tenner i de tilfeller der tapt tann er rotfrakturert som følge av attrisjon. Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene.

Les mer her

Skrevet av Tannlege Kurda Mirza

Tannlege MNTF, OTF, NOFOBI

 • Autorisasjon i sedasjon med lystgass/benzodiazepiner
 • Sertifisert Invisalign spesialist
 • Spesialkompetanse innen kosmetisk behandling

Skrevet avTannlege Kurda Mirza

Tannlege MNTF, OTF, NOFOBI

Fyll ut skjemaet, last opp bilder og skriv en kommentar.

Få svar på dine spørsmål av en tannlege kostnadsfritt!

  Last opp bilde her: